Spilleautomat er den mest utbredte form for pengespill i Norge. Totalt ble det spilt for 22,7 milliarder kroner pa spilleautomater i Norge i 2003. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

pengespill (spilleautomater) av Ukjent / NTB Scanpix . Gjengitt med tillatelse.

Vinnerkulene i Norsk Tippings Vikinglotto. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Pengespill av Norsk Tipping / KF-arkiv . Gjengitt med tillatelse.

Pengespill, spill for penger med risiko for trykk. Fellestrekk ved de ulike formene for pengespill er pa spilleren satser eller betjenner penger eller et objekt av verdi, innsatsen kan ikke tas tilbake nar den er satset, og resultatet av spillet er basert pa tilfeldigheter. Spill med penger is initially forbidden in Norway, but it has been opened for limited permits when the goal is to raise funds for humanitarian and societal purposes.

Over 80% av den norske befolkningen deltar i en eller annen form for pengespill. Halvparten av disse spiller en gang per uke eller mer. Under 10% av dem som spiller star over halvparten av omsetningen pa pengespill i Norge. I 2003 var 60% av omsetningen pa pengespill knyttet til spilleautomater, mens 24% av omsetningen kom fra Norsk Tippings spill (spill som Lotto, Oddsen og Ekstra).

Game addiction has gained increasing attention in recent years, and there is reason to believe that the problem is growing. Spesielt skyldes dette utviklingen i spilleautomatmarkedet. Research has shown that at least 50,000 Norwegians are gambling-dependent, and 3.2% or around 11,000 children and young people show clear signs of gambling problems. Se spillavhengighet.

Fortjeneste.

For gaming machines, 8% of the profits for the good purpose (voluntary organizations like Red Cross, Kreftforeningen, Norges Skiforbund etc.). For Norsk Tippings spill gar overskuddet til sport og kultur og for Norsk Rikstotos spill gar overskuddet til a styrke hestesport, hestehold og norsk hesteavl. Det finnes rundt 125 bingoer i Norge som spiller til inntekter for underkant av 3000 lag og foreninger.

Lovgivning.

Pengespillmarkedet reguleres av tre lover. Lotteriloven regulerer de private lotteriene (for eksempel spillautomater og bingovirksomheter, se bingo). Pengespilloven regulerer de statlige pengespillene som Norsk Tippings spill. Totalisatorloven regulerer hestespill (galoppsport og travsport).

1. januar 2001 ble det innfort 18 ars grense for a spille pa spilleautomater. I 2004 ble det ogsa innfort 18 ars grense pa Norsk Tippings oddsspill. Internasjonalt har det v rt 18 ars grense pa pengespill i mange ar. Det er ingen aldersgrense for a spille pa lotto, skrapelodd og bingo.

Folgende spill er ifolge norsk lov ikke tillatt i Norge: Kasino, rulett, alle former for pyramidespill og sakalte lykkekjeder.

Spill pa Internett er ikke lovlig i Norge, men Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og Norske Spill, som er en sammenslutning av ni humanit re og samfunnsnyttige organisasjoner, har fatt tillatelse til a teste ut spill pa nettet.

Throughout the 1900s, most Norwegians had a negative attitude towards gambling, probably based on negative experiences with people playing themselves from farms and families thus losing both housing and income opportunities. I 1913 ble pengelotteriet introdusert. Hestespill ble innfort i 1927, drevet frem av Bondepartiet for a stotte hesteavl og landbruk. I slutten av 1930-arene received humanitarian organizations such as Red Cross’s permission to set up slots. Norsk Tipping ble etablert i 1948, og de forste bingohallene kom i 1960-arene.

Spillmarkedet holdt seg stabilt frem til 1980- og 1990-arene. De store endringene kom dels med modernisering av spillene og dels med en ny holdning om at pengespill kan v re en enkel mate a skaffe penger til gode formal pa. Spillene changed, new games were introduced while the age limit disappeared and the restrictions on premier sizes were lifted.

I 1990-arene skjedde det en eksplosjon i spilleautomarkedet. Spilleautomater had been reserved for organizations such as the Red Cross and Redningsskoytene, but in 1995 all «socially beneficial organizations» received permission to earn revenues from slot machines. The number of vending machines increased dramatically. I 1997 var antallet automater oppe i 25 000. Det var lite kontroll med og bevissthet om de negative konsekvensene av dette spillet. Several private actors came in on the market and grew up in a short period of time. Norsk Lotteridrift star sammen med Rode Kors og Redningsskoytene for 80% av automatdriften (2005).

Parallelt med liberaliseringen fra myndighetene siden endret automatene seg fra a v re manuelle spill hvor man kunne spille for mynter, til avansert spill der man kunne sette pa femhundre kroner. Fra 1990 til 1999 ble omsetningen femtidoblet. Til tross for okende fokus pa spillets negative konsekvenser, opprettelse av Lotteritilsynet i 2001 og gjeninnforing av aldersgrense pa de spillene som anses som v rste, har omsetningen pa spill bare fortsatt a oke. Sikre tall fra for 2000 finnes ikke, men omsetningen – pa spilleautomater alene – har okt fra ca. 7 milliarder i 1999 til n rmere 23 milliarder i 2003.

I 2003 tok Kultur- og kirkedepartementet initiativ til at det skulle utarbeides en handlingsplan med sikte pa forebygging av spilleavhengighet og redusere skade fra overdreven pengespill i Norge. Lotteritilsynet was given the task of drawing up the action plan presented to the ministry in December 2004. The goal is to increase the knowledge base of money games and gambling problems, less likely to develop a gambling problem, and the extent of damage caused by gambling problems should be reduced.

Stortinget vedtok i juni samme ar at the number of slot machines in Norway was to halve the fact that the actual automatics had to be radically changed and removed from stores and shopping centers and at Norsk Tipping would have a monopoly on automated operation in Norway. Automatmonopolet etter planen skal innfores fra 1. januar 2005, men ble utsatt. Forslaget ble mott med motstand fra de private aktorene og en del av ideelle organisasjoner, og Stortingets beslutning ble klaget inn for EFTAs kontrollorgan ESA som konkluderte med at automatmonopol er i strid med EOS-avtalen. Saken var oppe i tingretten og lagmannsretten. De norske domstolene supports ESA’s view on this matter and a decision in Borgarting lagmannsrett imposes a ban on the introduction of monopolies until the EEA Agreement is finally finalized. I desember 2005 besluttet Hoyesterett a utsette sin vurdering. Varen 2006 took ESA ut traktatsbruddssoksmal for EFTA-domstolen mot Norge med den begrunnelsen at monopolet strider mot Norges forpliktelser etter EOS-avtalen. Dagens automatiserer er gitt forlengelse i pavente at EFTA-domstolen har behandlet saken, sannsynligvis i lopet av forste halvar 2007.

Anbefalte lenker.

siter denne artikkelen.

Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim inn i litteraturlisten din: Pengespill. (2009, 14. februar). Jeg lager norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/pengespill.

Fagansvarlig for Obligasjonsrett.

Kommentarer.

Har du sporsmal om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artiklen, og fagansvarlig eller redaktor vil svare nar de har mulighet.

Du ma v re logget inn for a kommentere.

Nylig aktivitet:

Store norske leksikon.

Redigert av 600 fagfolk Vitenskapelig fundert 200 000 artikler Oppdateringer rundt om dagen Alle kan delta Hvem lager leksikonet? Slik skriver du leksikonartikler Les bloggen var Kontakt oss! Om informasjonskapsler.

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk pa bokmal og nynorsk. Med til millioner brukere i maneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges storste nettside for forskningsformidling. Leksikonet er av de norske universene og flere ideelle stiftelser / organisasjoner:

Post Author: admin

You may also like

Analyse av gamle bilder.

En undersokelse og forklaring av ledetrader for a etablere. dato

Weekendoppsummering.

Mike hadde sin forste Miette Macaron, og han ble ganske

Blackjack antall kort

Selv en potje mahjongen … Mahjong er et gammelt spill

TranslationDo you want to play in the most honest casino? We found it for you. Push here now!