Senator Elizabeth Warren [D-MA] har noen store bekymringer i disse dager. Overst pa listen er det voksende gamblingproblemet blant dagens amerikanske soldater. Nasjonalradet for problemgambling utgav en foruroligende rapport i mars som forte til at senatorens krav om en offisiell studie ble gjennomfort i sporsmalet om gamblingavhengighet blant milit ret.

Spilleautomater pa Ramstein AFB Officers Club, Tyskland.

Ifolge NCPBs rapport er Forsvarsdepartementet ansvarlig for driften av ca 3.000 spilleautomater pa oversjoiske milit rbaser, som genererer anslagsvis $ 100.000.000 arlig. Disse midlene filtreres tilbake til instituttets treasury, men ifolge rapporten er det ikke en eneste krone av det som er rettet mot forebygging eller behandling av problemgambling blant milit ret.

Massachusetts senatoren har krevd at regjeringsansvarligskontoret gjennomforer en undersokelse av det voksende gamblingproblemet blant dagens milit rmenn. Tanken er a avgjore om en del av inntektene fra disse spilleautomater skal rettes mot forebyggings- og behandlingsprogrammer.

«Hvis milit ret skal operere gambling-fasiliteter som bringer inn ti millioner dollar i inntekt,» forklarer Sen. Warren, «det ma ogsa sikre at det er tilstrekkelig forebygging, behandling og okonomisk radgivning tilgjengelig for tjenesteleverandorer som sliter med gambling avhengighet.”

Den amerikanske senatet var avhengig av Sen Warrens anke, og godkjente et endringsforslag til Nasjonalforsvarsloven om a godkjenne studien.

Ved a henvende seg til Senatet for a iverksette tiltak i denne saken, sa hun at undersokelsen av roten til gamblingproblemet er «et viktig forste skritt i a hjelpe medlemmer av de v pnede styrker og deres familier som er berort av problemgambling.»

NGCP-rapporten forklarte at «Studier konsekvent finner gamblingavhengighetsrate blant aktive plikter og veteraner er betydelig hoyere enn befolkningen i befolkningen.»

NCPG anslar at 36.000 aktive medlemmer av den v pnede tvunget allerede oppfyller kriteriene som skal klassifiseres som et spillproblem. I tillegg kan servicemenn som er avhengige av gambling «skape et kritisk beredskapsproblem».

Forskning sier at spillproblemet truer milit r beredskap.

En annen studie utfort av Universitetet i Georgia utvidet seg pa temaet milit re beredskapsproblemer knyttet til gamblingproblemer. Forskere fant at «Milit rt personell er i fare for a oppleve negative konsekvenser som folge av gamblingrelaterte problemer som stress fra finansielle gjeld, noe som kan ha en negativ innvirkning pa milit r beredskap.»

«Videre,» viser studien, «milit re og veteranpopulasjoner er mer utsatt for rusmiddelmisbruk, psykiske problemer og selvmord, som alle er sv rt morbid med problemgambling.»

Forskere fant at det er et «klart behov» for a gi screening for alle aktive og veteran milit re personell for a avgjore om de har et gambling problem. «Identifiseringen av de som har risiko for og lider av problemgambling gir muligheter til a gripe inn, noe som kan redusere forekomsten og utbredelsen av problemgambling, samt lindre tilhorende negative konsekvenser for folkehelsen.»

Samlet sett tilskrives forskere en hoyere tilboyelighet til risikotaking blant tjenestemenn til et direkte resultat av milit re erfaringer, blant annet «eksponering for voldelig kamp, drap av noen og oppleve hoye traumerivaer».

Til slutt anbefalte studien at forebyggings- og behandlingsprogrammer for soldater med gamblingproblem skal implementeres somlost i milit rets eksisterende rusmiddelprogrammer.

Post Author: admin

You may also like

Star Trek Red Alert spilleautomat.

Paddy Power Casino. Kun nye kunder, Min bonus og pund;

DE BESTE HOTDOGENE I AUSTIN.

Humphrey Bogart beromte sa «En varm hund pa ballparken er

Roulette klut til salgs

A se er a tro. RouletteFair har virkelig gjort meg

TranslationDo you want to play in the most honest casino? We found it for you. Push here now!